456

Podstawowe materiały budowlane

rp_nieruchomosci14.jpgCo w ogóle klasyfikowane jest jako materiał budowlany? Są to materiały stosowane do budowy nowych obiektów lub do naprawy już istniejących. Muszą one posiadać odpowiednie właściwości.
Podstawowymi materiałami budowlanymi są:
1. Spoiwa mineralne. Do tej grupy należą między innymi gips, cement, wapno.
2. Kruszywo budowlane. Są to wszelkie żwiry, piaski i kamienie łamane.
3. Zaprawa. Do tej grupy zaliczamy przede wszystkim wszelkie rodzaje tynków.
4. Beton. Ta grupa nie wymaga rozwinięcia.
5. Metale. Bardzo liczna grupa, należą do niej wszelkie blachy, pręty do zbrojenia betonu, kształtowniki, śruby, gwoździe i tym podobne.
6. Drewno. Wszelkie wyroby drewniane: deski, płyty wiórowe, sklejka.
7. Materiały ścienne. Przede wszystkim cegły, pustaki, płyty gipsowe.
8. Materiały do izolacji. Tu uwzględniamy styropian, wełnę mineralną i szkło piankowe.
Są to tylko niektóre z powszechnie używanych materiałów budowlanych, w przemyśle budowniczym istnieje ich tyle, że nie sposób wszystkich wymienić.

Zobacz także:

About the author: