62

Właściwości materiałów budowlanych

rp_nieruchomosci31.jpgJakimi właściwościami cechują się materiały budowlane, co wpływa na ich parametry i jak możemy zweryfikować ich wartości?
Każdy materiał musi spełniać odpowiednie wymagania wobec czterech kategorii właściwości.
Właściwości fizyczne, czyli wygląd materiału, jego gęstość, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, lepkość, opór właściwy.
Właściwości fizykochemiczne, czyli rozpuszczalność danego materiału oraz jego stabilność chemiczna.
Właściwości mechaniczne, jak wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na ściskanie, udarność, odporność na zmęczenie materiału.
Właściwości chemiczne, czyli odporność na wszelkie substancje żrące, jak silne kwasy i zasady, odporność na korozję, charakter chemiczny.
Należy uwzględnić, że parametry danej substancji mogą ulec zmianie pod wpływem temperatury, ciśnienia lub wystawienia na działanie czynników atmosferycznych.
Materiały podlegają kontroli podczas produkcji a ilość i zakres badań określają normy ustanowione przez komisją państwową.

Zobacz także:

About the author: