1794

Właściwości mechaniczne materiałów budowlanych

nieruchomosci (45)Wszystkie istniejące materiały mają swoje określone właściwości. Mogą to być właściwości mechaniczne, fizyczne i chemiczne.
Które właściwości zaliczamy do mechanicznych? Są to:
– wytrzymałość na rozciąganie,
– wytrzymałość na ściskanie,
– wytrzymałość na zginanie,
– wytrzymałość na pękanie,
– wytrzymałość na pełzanie,
– udarność,
– odporność na udary cieplne,
– kruchość,
– ścieranie.
Są to bardzo istotne parametry, często decydują one o stabilności i bezpieczeństwie całej konstrukcji. Zniszczenie jednego z elementów budynku spowodowane złą jakością materiału może spowodować zniszczenie całej konstrukcji. Najbardziej niebezpieczne są naprężenia rozciągające. Wytrzymałość na rozciąganie jest około 15 razy mniejsza niż wytrzymałość na ściskanie. Dlatego wszystkie materiały budowlane poddawane są szczególnej kontroli i badaniom, których ilość i rodzaj regulowana jest przez Polską Normę.
Są to tylko jedne z wielu właściwości, które może posiadać materiał, jednak mają one duże znaczenie w budownictwie.

Zobacz także:

About the author: